Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2012

fuckitthatsallitwas
Jesteś tym, który mnie zawiódł.
— Aloha from hell
Reposted fromnivea nivea viaMissMurder MissMurder
5721 987d
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaMissMurder MissMurder
fuckitthatsallitwas
Sezonowa przyjaźń.
— chujowo.
fuckitthatsallitwas
a gdybyś zatęsknił nie stchórz i napisz.

Reposted fromekstaza ekstaza viaMissMurder MissMurder
fuckitthatsallitwas
Zawsze będę patrzeć na Ciebie inaczej niż na innych, bo łączy mnie z Tobą coś więcej niż tylko chwilowe zapomnienie.
Reposted fromegoisttka egoisttka viaMissMurder MissMurder
fuckitthatsallitwas
Piszę do Ciebie listy w głowie,
listy, o których Ci nie opowiem.
— halfchair
Reposted frombeinthe beinthe viaMissMurder MissMurder
fuckitthatsallitwas
znowu mi się śniłeś
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory
Reposted fromirresolute irresolute viaMissMurder MissMurder

August 14 2012

fuckitthatsallitwas
Nie zaczynaj myśleć. Nic dobrego z tego nie wyniknie. Trzeba się oszukiwać, jak tylko można. Nie wnikać, nie pytać. Nie chcieć więcej. Wmawiać sobie, że jest dobrze i że inaczej być nie może. Trzeba wyrobić w sobie obojętność, stępić zmysły, zadowolić tym, co jest. Tylko tak da się żyć. Bez wyniszczającej tęsknoty za niewiadomo czym i stałego poczucia nienasycenia i pustki. Tylko tak można odepchnąć od siebie rozpacz i poczucie totalnej bezsilności.
— M. Palewska
Reposted fromprison prison viawowlovely wowlovely

August 05 2012

fuckitthatsallitwas
"To ja nadaję sens każdemu aktowi mojego życia, a jeśli pragnę się zmienić, to pozostając sobą, sobą inaczej, a nie kimś innym niż ja sam."

July 16 2012

fuckitthatsallitwas

    Najlepsze jeszcze przed nami.

— Summer 2012
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viawowlovely wowlovely

July 15 2012

fuckitthatsallitwas
0597 152c
Reposted fromzupazazjii zupazazjii vianienormalnie nienormalnie
fuckitthatsallitwas
Mówią, że sztuką jest wybaczać. Według mnie sztuką jest ponownie zaufać.
Reposted fromnienormalnie nienormalnie
fuckitthatsallitwas
1144 d0c2
Reposted fromm-jak-magia m-jak-magia vianienormalnie nienormalnie
fuckitthatsallitwas
1607 318a

July 11 2012

fuckitthatsallitwas
3742 14a3
Reposted frominnastrona innastrona viadonoteat donoteat
fuckitthatsallitwas
Jest tak samo, może tylko trochę smutno i nie mówisz dobranoc i nie mogę przez to usnąć.
— HuczuHucz
Reposted fromAmfa Amfa viapeasorela peasorela

June 30 2012

fuckitthatsallitwas
Jedyny twój problem jest taki, że nie umiesz przyznać się do uczuć, które masz gdzieś tam w środku.
Reposted fromawaken awaken viaiamsonaive iamsonaive
fuckitthatsallitwas
dlaczego pamiętamy tylko przeszłość, a przyszłości już nie?
— mr.nobody
fuckitthatsallitwas
"Teraz, zostały te wspomnienia i łzy
    I trzeba żyć kurwa, i trzeba żyć."

June 26 2012

fuckitthatsallitwas
Muzyka zagłusza rzeczywistość - dlatego tak bardzo ją kochamy.
— only one true love, only one, the best one!
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl